กีฬากอล์ฟเปิดตัว NFC อำนวยความสะดวกให้กับนักกอล์ฟ

ทุกวันนี้วงการกีฬา ได้มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ ทั้งในส่วนของอุปกรณ์กีฬา หรือแม้กระทั่งชุดแข่งขัน โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้ผู้เล่นหรือนักกีฬาสามารถทำสถิติในการแข่งขันได้ดีขึ้น รวมถึงเป็นการช่วยอำนวยความสะดวกในการเล่นให้กับนักกีฬามือสมัครเล่นและมืออาชีพ กีฬากอล์ฟในทุกวันนี้อาจจะกล่าวได้ว่าเทคโนโลยีนั้นมีส่วนสำคัญในการเล่นให้ดีได้เท่ากับฝีมือของตัวนักกอล์ฟเอง ในประวัติศาสตร์ที่ยาวนานของกอล์ฟนั้นมีการพัฒนาอุปกรณ์กอล์ฟมากมายที่มีผลกระทบต่อการเล่นกอล์ฟของเราอยู่ในทุกวันนี้

ที่ผ่านมาเทคโนโลยีที่ใช้กับกีฬากอล์ฟเป็นเพียงเทคโนโลยีที่เข้ามาช่วยในเรื่องของการเรียนการสอนเท่านั้น แต่ในปัจจุบันเทคโนโลยีมีการเพิ่มลูกเล่นมากขึ้น จึงสามารถพัฒนาให้มีความสมบูรณ์ เอื้อความสะดวกให้แก่ผู้ใช้งานในทุกสิ่งที่จำเป็น รวมถึงสามารถเข้ามาช่วยในการปรับปรุงและติดตามการเล่นให้สมบูรณ์ได้ทั้งก่อน ระหว่าง และหลังจากที่ผู้เล่นใช้เวลาในการเรียนการสอนอย่างเต็มที่ เทคโนโลยีไร้สาย NFC จึงได้พยายามสร้างกระแสนิยมในอนาคต เพื่อให้เกิดการใช้งานในรูปแบบต่าง ๆ มากขึ้น ทำให้นักกอล์ฟสามารถบันทึกสถิติของพวกเขาผ่าน NFC Tag ที่ติดอยู่กับแต่ละสโมสรและกล่องอุปกรณ์ GYG โดยกล่องขนาดเล็กนี้จะประกอบด้วย GPS, เซ็นเซอร์จับความเคลื่อนไหว Bluetooth และ NFC Tag

การใช้งานก็ง่าย ๆ เพียงแค่ผู้ใช้แตะอุปกรณ์ GYGที่สโมสร ข้อมูลต่าง ๆ จะถูกบันทึกและ จะเชื่อมโยงข้อมูลการเล่นไปยัง office app. อุปกรณ์จะติดตามประสิทธิภาพการเล่น ตำแหน่งซึ่งอยู่ระหว่างจุดตั้งลูกกอล์ฟและหลุมที่ถูกต้อง แม่นยำ และสถิติในการเล่นแต่ละรอบ ทำให้นักกอล์ฟจะสามารถที่จะแชร์ผลการเล่นให้กับเพื่อน ๆ วิเคราะห์เทคนิคการเล่นและสร้างความท้าทายสำหรับผู้เล่นคนอื่น ๆ ให้เกิดความพยายามในการฝึกฝน พัฒนาการเล่นของตนเองได้อีกด้วย  จะเห็นว่าในยุคของการให้บริการมักจะมีการนำจุดเด่นของเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ โดยมีการวางกลไกภายใน Application ที่หลากหลาย เช่น การกำหนดกิจกรรมให้ทำ มีการนำเสนอแต้ม, levels, badge ต่างๆ ก็เพื่อเป็นการกระตุ้นและดึงความสนใจให้ผู้ใช้งานเข้าถึงได้อย่างรวดเร็ว

จากความก้าวหน้าของการใช้งานเทคโนโลยีสมัยใหม่นี้ ทำให้ผู้ให้บริการด้านต่าง ๆ มองเห็นช่องทางในการเพิ่มคุณค่าของตัวสินค้าได้จากหลากหลายช่องทาง ดังนั้น ความมุ่งหวังในการติดตามความก้าวหน้า และการเติบโตของเทคโนโลยี NFC ในช่วงต่อจากนี้ จะขึ้นอยู่กับผู้ผลิต ผู้ให้บริการสินค้าประเภทต่าง ๆ ในการเพิ่มฟังก์ชั่น NFC ในผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดของตนเอง เพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการของตลาดที่มีความต้องการใช้งานมากยิ่งขึ้น