การมีทัศนคติที่ดีจะส่งผลต่อการเล่นกอล์ฟที่ดี

การเล่นกีฬากอล์ฟเพื่อการแข่งขัน เป็นระยะเวลา 3 ถึง 4 ชั่วโมง ต้องอาศัยความมานะ อดทนและความเข้าใจธรรมชาติของกีฬาเป็นอย่างมาก ท่ามกลางอากาศที่ร้อน กลางแสงแดด นักกีฬาที่แข่งขันจะมีเหงื่อออกมากมาย ต้องมีการเตรียมความพร้อมหลายอย่างมาก การจะอยู่ได้ท่ามกลางความยากนี้ นักกีฬาควรมีทัศนคติที่ดีและในทางบวกในระหว่างการฝึกซ้อมและแข่งขันมากเช่นกัน มีนักกีฬากอล์ฟจำนวนมากที่เล่นกอล์ฟด้วยความยากลำบาก ทำลายอุปกรณ์ และใช้วาจาที่ไม่สุภาพระหว่างการแข่งขัน ทั้งในใจและที่ปรากฏให้เห็น มีอารมณ์ที่เปลี่ยนไปมากมาย ที่ไม่ปรากฏให้เห็นบ่อยนัก สิ่งต่างเหล่านี้จะหายไป หากนักกีฬาหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับกีฬากอล์ฟ มีทัศนคติที่เหมาะสมและเข้าใจว่าการเล่นกอล์ฟเพื่อการแข่งขันนั้นเป็นอย่างไร

ทัศนคติจะเป็นตัวนำพฤติกรรมของนักกีฬา การมีทัศนคติที่ดีจะส่งผลต่อการเล่นกอล์ฟที่ดี ทัศนคติที่ไม่ดีส่งผลไม่ดีต่อการเล่นด้วยเช่นกัน อะไรคือทัศนคติที่ดีและไม่ดีสำหรับการเล่นกอล์ฟ

ตัวอย่างที่ดี เช่น การที่มองว่าแพ้ชนะเป็นส่วนหนึ่งของการแข่งขัน การฝึกซ้อมหนักและมีประสิทธิภาพเป็นหนทางของความสำเร็จ ชีวิตของนักกีฬาเพื่อการแข่งขันคือ การซ้อมหนัก โดยไม่กลัวการเจ็บหรืออันตราย และการแพ้ชนะคือส่วนหนึ่งของการเล่นกอล์ฟหรือแพ้แล้วไม่จำเป็นต้องแพ้อีก หรือชนะแล้วก็ไม่จำเป็นต้องชนะอีก

ตัวอย่างที่ไม่ดีของทัศนคติในการเล่นกอล์ฟ เช่น คนนี้เคยชนะมาแล้ว ยังไงก็ชนะอีก คนนี้เคยแพ้แล้ว ต้องแพ้อีกแน่ แข็งแรงพอหรือพรุ่งนี้เป็นการแข่งขันที่ไม่สำคัญ นอนดึกก่อนการแข่งขัน ไม่มีปัญหาอะไร

ทัศนะคติทั้งสองแบบนี้จะส่งผลต่อพฤติกรรมนักกอล์ฟที่แตกต่างกัน ทัศนคติที่ดี ทัศนคติในทางบวกและเหมาะสม จะนำไปสู่การเล่นกอล์ฟที่ดี นักกีฬาจึงควรมีทัศนคติที่ดีในการเล่น หรือได้รับการปลูกฝังทัศนคติที่ดีต่อการเล่นกอล์ฟจากโค้ช ผู้ปกครองและบุคคลรอบข้าง ทัศนคติที่เหมาะสมและในทางบวกนี้ จะทำให้นักกีฬาอยู่กับการเล่นกอล์ฟได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุข

การปลูกฝังหรือให้ความสำคัญกับผลแพ้-ชนะก็เป็นส่วนสำคัญที่ทำให้นักกีฬาให้ความสำคัญกับแพ้-ชนะมากเกินไป ส่งผลให้เกิดความกดดันในหลายๆ โอกาสของการเล่นกอล์ฟ ถ้านักกีฬาเห็นว่าผลสำเร็จของการเล่นกอล์ฟคือ ชัยชนะเพียงอย่างเดียว ความรุนแรง การโกง ก็อาจเกิดได้มากขึ้น ซึ่งนั่นไม่ช่วยให้นักกีฬาพัฒนาตัวเองได้ดี การปลูกฝังทัศนคติให้นักกีฬาให้ความสำคัญกับการเรียนรู้ พัฒนาการ ที่เกิดจากการฝึกซ้อม มุ่งมั่นทุ่มเท จะส่งผลต่อการเล่นกอล์ฟโดยตรง และการเป็นคนที่ดีด้วย